Транспорт на товари под температура от/за България и ЕС

  • транспорт на дълбоко замразени продукти: сладолед; хляб и хлебни изделия; плодове
  • транспорт на охладени продукти: месо и месни изделия; мляко и млечни изделия; плодове и зеленчуци
  • транспорт на опасни товари при плюсова температура